platzhalter
Greta
geb.07/2015
64 cm
platzhalter
Neula
geb.01/2011
61 cm
platzhalter
Pola
geb.11/2017
68 cm
Mel
geb.10/2016
64 cm
>in Öhringen
platzhalter
Regina
geb.05/2017
67 cm <
Lluna
geb.10/2017
65 cm
in Öhringen